Regulamin zapisów X Krajowego Kongresu PFPC

AKTUALIZACJA REGULAMINU: 4 LUTEGO 2019

Miejsce, terminy i sposób rejestracji:

§1.

Zapisy na X Krajowy Kongres Polskiej Federacji PUERI CANOTRES „UT UNUM SINT” – LUBLIN 04-07.07.2019, odbywają się za pomocą zakładki na stronie internetowej PFPC pod adresem www.lublin2019.puericantores.pl (zakładka Panel Rejestracyjny) .

§2.

Rejestracja zostanie otwarta w dniu 04.02.2019 roku
o godzinie 22.00 i będzie prowadzona
do dnia  28.02.2019  roku do godziny 24.00.

§3.

Rejestracji należy dokonać za pomocą zakładki na stronie www.lublin2019.puericantores.pl, za pomocą PANELU REJESTRACYJNEGO przygotowanego specjalnie w tym celu.
Aby poprawnie przejść rejestrację należy odpowiedzieć na pytania zawarte w ankiecie. Układ pytań:

 1. Dane kontaktowe chóru
 2. Ilość uczestników
 3. Sprawy Logistyczne
 4. Informacje dodatkowe

§4.

Sekretarz Pueri Cantores Tomasz Cup wysyła mailowo każdemu chórowi link służący do zapisów. Reprezentant chóru odwiedza stronę do zapisów. Następnie wypełnia formularz. Po wprowadzeniu wszystkich pól  klika „WYŚLIJ ZGŁOSZENIE” .

Koszty i terminy płatności:

§5.

Koszt uczestnictwa w Lubelskim Kongresie wynosi 300 zł od osoby. Na tę kwotę składają się następujące pozycje: 250 zł (Opłata za zakwaterowanie i wyżywienie) oraz 50 zł (Opłata akredytacyjna).
Ze względu na rodzaj kosztów przedstawia się to następująco:

 1. Zakwaterowanie w trakcie trwania kongresu w budynkach akademików KUL oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w terminie 04-07.07.2019 (noclegi w dniach 04/05.07, 05/06.07, 06/07.07)
 2. Wyżywienie w trakcie trwania kongresu 04-07.07.2019 (04.07. obiad oraz kolacja, 05.07 śniadanie, obiad oraz kolacja (z zachowaniem menu postnego), 06.07 śniadanie i obiadokolacja, czyli piknik, 07.07 śniadanie, obiad/lunch packety)
 3. Piknik w sobotę 06.07 – zapewnione dwa dania ciepłe, napoje zimne oraz ciepłe, słodycze, zimne przekąski, logistyka i obsługa (krzesła, ławki, grille, kelnerzy, kucharze)
 4. Przygotowanie i druk zeszytów nutowych.
 5. Pakiet Pueri Cantores. (Torba/plecak, gadżety)
 6. Ochrona i zabezpieczenie.

§6.

Chóry z Lublina i okolic, nie korzystające z zakwaterowania
i wyżywienia oferowanego w trakcie Kongresu, zobowiązane są do wniesienia: Opłaty w wysokości 80 zł od osoby. Ze względu na rodzaj kosztów przedstawia się to następująco:

 1. Piknik w sobotę 06.07 – zapewnione dwa dania ciepłe, napoje zimne oraz ciepłe, słodycze, zimne przekąski, logistyka i obsługa (krzesła, ławki, grille, kelnerzy, kucharze)
 2. Przygotowanie i druk zeszytów nutowych.
 3. Pakiet Pueri Cantores. (Torba/plecak, gadżety)
 4. Ochrona i zabezpieczenie.

Dla tych chórów istnieje możliwość zgłoszenia zapotrzebowania
i zamówienia poszczególnych posiłków w trakcie trwania Kongresu
w stołówce, za pomocą osobnego formularza – oczywiście za dodatkową opłatą.

§7.

Terminy dokonywania opłat za uczestnictwo w Kongresie są następujące:

 1. Do 10 dni po zamknięciu rejestracji (do 10.03.2019 roku) = Opłata akredytacyjna + 20% Opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie za wszystkich zgłoszonych uczestników
 2. Do 01.05.2019 roku = 50% Opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie za wszystkich zgłoszonych uczestników
 3. Do 16.06.2019 roku = 30% Opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie za wszystkich zgłoszonych uczestników.

§8.

Po dokonaniu i potwierdzeniu rejestracji opłata akredytacyjna
w wysokości 50 zł i opłata wniesiona przez Chóry z Lublina i okolic
w wysokości 80 zł nie podlega zwrotowi, nawet w przypadku późniejszego wycofania się chóru z udziału w Kongresie.

§9.

Zwrot zaliczki wpłaconej na poczet opłaty za zakwaterowanie
i wyżywienie w Kongresie podlega zwrotowi w wysokości 100% poniesionych kosztów, na podstawie pisemnego zgłoszenia dostarczonego listownie lub mailem do dnia 16.06.2019 roku.
Po tym terminie, ze względu na poczynione zobowiązania i podpisane umowy pieniądze nie będą zwracane.

§10.

Opłata za uczestnictwo (Opłata za zakwaterowanie i wyżywienie + Opłata akredytacyjna) może ulec obniżeniu w sytuacji pozyskania wystarczających środków zewnętrznych.

§11.

Dyrygenci chórów, członkowie Prezydium PF PC i Komisji Rewizyjnej oraz goście specjalni, których zaprasza Prezydium Federacji, uczestniczą w Kongresie bez ponoszenia kosztów zakwaterowania
i wyżywienia.

§12.

Wpłat w terminach wymienionych w paragrafie §7. należy dokonywać na konto Polskiej Federacji PUERI CANTORES za pomocą następujących danych:

Polska Federacja PUERI CANTORES

ul. Prosta 35a/33; 30-814 Kraków

Bank PKO BP Odział I w Krakowie, ul. Wielopole 19/21, 30-942 Kraków

NRB: 23 1020 2892 0000 5102 0161 2423

NIP: 873-27-90-388, REGON: 850276563, KRS 0000046739

Z dopiskiem X Krajowy Kongres PFPC UT UNUM SINT 2019 <CHÓR>