Polska Federacja Pueri Cantores


Polska Federacja Pueri Cantores jest stowarzyszeniem chórów chłopięcych, dziewczęcych, dziecięcych, młodzieżowych działających w ramach Kościoła Rzymsko-Katolickiego w Polsce. Głównym zadaniem zespołów śpiewaczych jest udział w liturgii Mszy św. W ramach pracy artystycznej dokonuje się także dzieło wychowania dzieci i młodzieży poprzez śpiew i muzykę. Do Federacji należą zarówno zespoły typowo kościelne (działające przy parafiach) jak też chóry ze szkół muzycznych czy ośrodków kultury. Każdy z zespołów prowadzi własną działalność artystyczną i formacyjną w swoim regionie, której głównym elementem jest udział w liturgii mszy św. Oprócz działalności liturgicznej chóry zrzeszone w Federacji dokonują nagrań audio i video wielorakich gatunków muzycznych, angażują się w wydarzenia społeczne swoich środowisk, prowadza działalność edukacyjną i koncertową. Wiele zespołów Federacji ma na swym koncie liczne trofea konkursów i festiwali chóralnych w Polsce i na świecie.

Program X Krajowego Kongresu PFPC Lublin 2019

X KRAJOWY KONGRES POLSKIEJ FEDERACJI PUERI CANTORES

W 450-ROCZNICĘ UNII LUBELSKIEJ POD HASŁEM UT UNUM SINT

LUBLIN 04-07.07.2019

Oficjalne logo X Krajowego Kongresu w Lublinie Ut unum sint
 • 04.07.2019  (czwartek)

godz. 10.00 – 14.00 – przyjazd i zakwaterowanie zespołów w Domach Akademickich KUL (na Poczekajce) i Uniwersytetu Przyrodniczego (na Felinie)

14.00 – 15.30 – obiad Dom Akademicki KUL (na Poczekajce) i Uniwersytet Przyrodniczy (na Felinie)

16.30 – 17.15 – przemarsz z Placu Litewskiego na Plac zamkowy

17.15 – 18.30 – próba przed Ceremonią Otwarcia Kongresu – plac zamkowy

18.30 – 20.00 – CEREMONIA OTWARCIA KONGRESU

20.30 – 22.00 – kolacja – stołówka przy Domach Akademickich KUL (na Poczekajce) i Uniwersytetu Przyrodniczego (na Felinie)

 • 05.07.2019 (piątek)

7.00 – 8.30 – śniadanie – stołówka przy Domach Akademickich KUL (na Poczekajce) i Uniwersytetu Przyrodniczego (na Felinie)

9.15 – 10.00 – próba przed I nabożeństwem modlitwy o pokój

10.00 – 11.00 – MODLITWA O POKÓJ

11.15 – 12.00 – próba przed II nabożeństwem modlitwy o pokój

12.00 – 13.00 – MODLITWA O POKÓJ

Miejsce: ARCHIKATEDRA (ul. Królewska 10)

14.00 – SPOTKANIE Z WŁADZAMI

Miejsce: KURIA LUBELSKA

9.00 – 11.00 i 13.00 – 16.00 – czas na zwiedzanie miasta

13.00 – 15.00 – obiad – stołówka  przy Domach Akademickich KUL (na Poczekajce) i Uniwersytetu Przyrodniczego (na Felinie)

16.00 – 18.00 – próby przed NOCĄ CHÓRÓW

Kolacja – w goszczących parafiach

19.00 – 23.00 – NOC CHÓRÓW

Lokalizacja: jeden koncert w kościele w Lublinie, 5 koncertów poza granicami miasta

 • 06.07.2019 (sobota)

7.30 – 9.30 – śniadanie – stołówka przy Domach Akademickich KUL (na Poczekajce) i Uniwersytetu Przyrodniczego (na Felinie)

10.00 – 13.00 – PRÓBA GENERALNA do KONCERTU GALOWEGO i MSZY

14.00 – 17.00 – PIKNIK CHÓRALNY

19.00~21.00 – KONCERT GALOWY

Miejsce: KOŚCIÓŁ ŚWIĘTEJ RODZINY (Jana Pawła II 11)

 • 07.07.2019 (niedziela)

7.00 – 9.30 – śniadanie – stołówka przy Domach Akademickich KUL  (na Poczekajce) i Uniwersytetu Przyrodniczego (na Felinie)

10.15 – 11.00 – próba do Mszy Świętej na zakończenie

11.00 – 12.30– MSZA ŚWIĘTA NA ZAKOŃCZENIE KONGRESU

Miejsce: KOŚCIÓŁ MB RÓŻAŃCOWEJ, sanktuarium MB LATYCZOWSKIEJ (Bursztynowa 20)

13.00 – 15.00 – obiadstołówka przy Domach Akademickich KUL (możliwość zabrania lunch packetów)

ok. 15.30 – wyjazd chórów

Wersja pdf do pobrania:

Regulamin zapisów X Krajowego Kongresu PFPC

AKTUALIZACJA REGULAMINU: 4 LUTEGO 2019

Miejsce, terminy i sposób rejestracji:

§1.

Zapisy na X Krajowy Kongres Polskiej Federacji PUERI CANOTRES „UT UNUM SINT” – LUBLIN 04-07.07.2019, odbywają się za pomocą zakładki na stronie internetowej PFPC pod adresem www.lublin2019.puericantores.pl (zakładka Panel Rejestracyjny) .

§2.

Rejestracja zostanie otwarta w dniu 04.02.2019 roku
o godzinie 22.00 i będzie prowadzona
do dnia  28.02.2019  roku do godziny 24.00.

§3.

Rejestracji należy dokonać za pomocą zakładki na stronie www.lublin2019.puericantores.pl, za pomocą PANELU REJESTRACYJNEGO przygotowanego specjalnie w tym celu.
Aby poprawnie przejść rejestrację należy odpowiedzieć na pytania zawarte w ankiecie. Układ pytań:

 1. Dane kontaktowe chóru
 2. Ilość uczestników
 3. Sprawy Logistyczne
 4. Informacje dodatkowe

§4.

Sekretarz Pueri Cantores Tomasz Cup wysyła mailowo każdemu chórowi link służący do zapisów. Reprezentant chóru odwiedza stronę do zapisów. Następnie wypełnia formularz. Po wprowadzeniu wszystkich pól  klika „WYŚLIJ ZGŁOSZENIE” .

Koszty i terminy płatności:

§5.

Koszt uczestnictwa w Lubelskim Kongresie wynosi 300 zł od osoby. Na tę kwotę składają się następujące pozycje: 250 zł (Opłata za zakwaterowanie i wyżywienie) oraz 50 zł (Opłata akredytacyjna).
Ze względu na rodzaj kosztów przedstawia się to następująco:

 1. Zakwaterowanie w trakcie trwania kongresu w budynkach akademików KUL oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w terminie 04-07.07.2019 (noclegi w dniach 04/05.07, 05/06.07, 06/07.07)
 2. Wyżywienie w trakcie trwania kongresu 04-07.07.2019 (04.07. obiad oraz kolacja, 05.07 śniadanie, obiad oraz kolacja (z zachowaniem menu postnego), 06.07 śniadanie i obiadokolacja, czyli piknik, 07.07 śniadanie, obiad/lunch packety)
 3. Piknik w sobotę 06.07 – zapewnione dwa dania ciepłe, napoje zimne oraz ciepłe, słodycze, zimne przekąski, logistyka i obsługa (krzesła, ławki, grille, kelnerzy, kucharze)
 4. Przygotowanie i druk zeszytów nutowych.
 5. Pakiet Pueri Cantores. (Torba/plecak, gadżety)
 6. Ochrona i zabezpieczenie.

§6.

Chóry z Lublina i okolic, nie korzystające z zakwaterowania
i wyżywienia oferowanego w trakcie Kongresu, zobowiązane są do wniesienia: Opłaty w wysokości 80 zł od osoby. Ze względu na rodzaj kosztów przedstawia się to następująco:

 1. Piknik w sobotę 06.07 – zapewnione dwa dania ciepłe, napoje zimne oraz ciepłe, słodycze, zimne przekąski, logistyka i obsługa (krzesła, ławki, grille, kelnerzy, kucharze)
 2. Przygotowanie i druk zeszytów nutowych.
 3. Pakiet Pueri Cantores. (Torba/plecak, gadżety)
 4. Ochrona i zabezpieczenie.

Dla tych chórów istnieje możliwość zgłoszenia zapotrzebowania
i zamówienia poszczególnych posiłków w trakcie trwania Kongresu
w stołówce, za pomocą osobnego formularza – oczywiście za dodatkową opłatą.

§7.

Terminy dokonywania opłat za uczestnictwo w Kongresie są następujące:

 1. Do 10 dni po zamknięciu rejestracji (do 10.03.2019 roku) = Opłata akredytacyjna + 20% Opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie za wszystkich zgłoszonych uczestników
 2. Do 01.05.2019 roku = 50% Opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie za wszystkich zgłoszonych uczestników
 3. Do 16.06.2019 roku = 30% Opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie za wszystkich zgłoszonych uczestników.

§8.

Po dokonaniu i potwierdzeniu rejestracji opłata akredytacyjna
w wysokości 50 zł i opłata wniesiona przez Chóry z Lublina i okolic
w wysokości 80 zł nie podlega zwrotowi, nawet w przypadku późniejszego wycofania się chóru z udziału w Kongresie.

§9.

Zwrot zaliczki wpłaconej na poczet opłaty za zakwaterowanie
i wyżywienie w Kongresie podlega zwrotowi w wysokości 100% poniesionych kosztów, na podstawie pisemnego zgłoszenia dostarczonego listownie lub mailem do dnia 16.06.2019 roku.
Po tym terminie, ze względu na poczynione zobowiązania i podpisane umowy pieniądze nie będą zwracane.

§10.

Opłata za uczestnictwo (Opłata za zakwaterowanie i wyżywienie + Opłata akredytacyjna) może ulec obniżeniu w sytuacji pozyskania wystarczających środków zewnętrznych.

§11.

Dyrygenci chórów, członkowie Prezydium PF PC i Komisji Rewizyjnej oraz goście specjalni, których zaprasza Prezydium Federacji, uczestniczą w Kongresie bez ponoszenia kosztów zakwaterowania
i wyżywienia.

§12.

Wpłat w terminach wymienionych w paragrafie §7. należy dokonywać na konto Polskiej Federacji PUERI CANTORES za pomocą następujących danych:

Polska Federacja PUERI CANTORES

ul. Prosta 35a/33; 30-814 Kraków

Bank PKO BP Odział I w Krakowie, ul. Wielopole 19/21, 30-942 Kraków

NRB: 23 1020 2892 0000 5102 0161 2423

NIP: 873-27-90-388, REGON: 850276563, KRS 0000046739

Z dopiskiem X Krajowy Kongres PFPC UT UNUM SINT 2019 <CHÓR>