X KRAJOWY KONGRES POLSKIEJ FEDERACJI PUERI CANTORES

Założenia programowe X Jubileuszowego Kongresu PFPC

Lublin, 4-7 lipca 2019

KONTEKSTY

1. Kontekst historyczny:

a. 450-lecie Unii Lubelskiej

b. dziedzictwo duchowe I Rzeczypospolitej (koegzystencja wyznawców Chrystusa: katolików, prawosławnych i luteran oraz innych religii: polskich Tatarów oraz Żydów)

c.  spuścizna muzyczna zjednoczonej Korony i Księstwa

2. Kontekst modlitwy:

a. prośba o jedność na poziomie mikro (wewnętrzna jedność człowieka, rodziny, chóru, parafii)

b. prośba o jedność na poziomie makro (jedność federacji, jedność Kościoła Katolickiego)

c. modlitwa o pełną jedność uczniów Chrystusa

3. Kontekst Kongresu:

a. Eucharystia najważniejszą szkołą jedności

b. Modlitwa o pokój oraz noc chórów wokół 2a i 2b

c. Koncert Galowy z wydobyciem 1a-c oraz 2c

ISTOTA PRZESŁANIA

1. Kongres w Lublinie przeżywany w duchu modlitwy Jezusa Chrystusa „Ut unum sint” ma być okazją do budowania jedności, której najdoskonalszy wzór chrześcijanin otrzymuje poprzez uwielbienie i adorację wewnętrznego życia Trójcy Przenajświętszej. Wspólnota obdarowujących się Osób Boskich: Ojca, Syna i Ducha Świętego jest Źródłem, do którego mamy przystęp w sakramentach  świętych.

2. Przygotowanie do kongresu powinno przebiegać na trzech poziomach:

  • jedność przez wiarę wyznawaną (Credo, katechizm)
  • jedność przez wiarę celebrowaną (liturgia, muzyka liturgiczna)
  • jedność przez wiarę przeżywaną (dzieła miłosierdzia, dobre uczynki)

3. Niezwykle ważnym elementem „wewnątrz-federacyjnego” przygotowania kongresu, a następnie jego przeżywania powinna stać się pogłębiona formacja do pokory oraz modlitwy liturgicznej. Praktyczna aplikacja modlitwy: Niech ustaną wszystkie gniewy i spory, a pośrodku nas niech będzie Chrystus.

(oprac. ks. dr Wiesław Hudek – asystent kościelny Polskiej Federacji Pueri Cantores, luty 2018r.)

Hymn X Kongresu Polskiej Federacji Pueri Cantores w Lublinie 2019

Wybór tekstu – ks. Wiesław Hudek: (refren: J 17, 21; zwrotki: 10, 9. 11. 14a. 15b. 16)

Refren: Ut omnes unum sint,

sicut tu, Pater, in me et ego in te!

Aby wszyscy stanowili jedno,

jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie. (J 17, 21)

I. Ego sum ostium;

per me, si quis introierit, salvabitur.

Ja jestem bramą.

Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony. (J 10, 9)

II. Ego sum pastor bonus;

bonus pastor animam suam ponit pro ovibus.

Ja jestem dobrym pasterzem.

Dobry pasterz daje życie swoje za owce. (J 10, 11)

III.  Ego sum pastor bonus

et animam meam pono pro ovibus.

Ja jestem dobrym pasterzem

Życie moje oddaję za owce. (J 10, 14a.15b)

IV. Et alias oves habeo, (…) 

et fient unus grex, unus pastor.

Mam także inne owce, (…)

i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz.  (J 10, 16)

V. Gloria Patri, et Filio,

et Spiritui sancto.

Chwała Ojcu i Synowi,

i Duchowi Świętemu,

VI. Sicut erat in principio, et nunc, et semper

et in saecula saeculorum. Amen.

jak była na początku, teraz i zawsze,

i na wieki wieków. Amen.